Search results

 1. Navrhovanie prútových a plošných betónových konštrukcií vo VS STRAP na KBKM
  Šoltész Július ; V110 
  Statika stavieb 2012 : . s.195-203
  betónové konštrukcie concrete structures data processing Euro standards euronormy FEM MKP modeling of structures modelovanie konštrukcií spracovanie dát
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Možnosti spracovania dát pre podporu rozhodovania pri riadení výrobných systémov. Data processing possibilities decision support in production system control
  Makyš Peter ; M180  Kebísek Michal ; M6000
  Informačné technológie v manažmente výrobných systémov = Information Technologis in Management of Production Systems : . s.144-149
  výrobné systémy spracovanie dát
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Skúsenosti s regresnými metódami pri spracovaní dát. Experience with regressian methods during the data elaboration
  Žatkovič Juraj ; M150  Bača Jozef ; M150 Bača Marek
  Forming 2001 : . s.249-252
  regresné metódy spracovanie dát
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article