Search results

 1. Ako kvalitne učiť? Skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov / Ed. I. Mattová
  Bratislava : Alternatíva Komunikácia Občania o.z. a Leadership Development Program Slovensko,o.z., 2007 . - 183 s
  ISBN 978-80-969636-1-4
  didaktika pedagogika Psychológia pedagogická
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 2. Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
  Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre (2004 : Nitra)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004 . - 1 CD
  ISBN 80-8069-478-8
  pedagogika
  zborník
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ : Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
  Pedagogická konferencia VII (Nitra)
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004 . - 482 s
  ISBN 80-8050-657-4
  pedagogika
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 4. Kvalita pedagogiky kvality [Elektronický zdroj]
  Konferencia (1. : 10.6.-11.6.2004 : Piešťany)
  Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004 . - 1 CD-ROM
  ISBN 80-8075-022-X
  kvalita pedagogika
  zborník
  (7) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Artificial inteligence in education. 1993 : Konf. World Conference on Artificial Intelligence in Education, Edinburgh, Scotland, 23.- 27. Aug. 1993 / Edit.: Brna,Paul
  Brna Paul (Compiler) 
  1.vyd.
  Charlottesville : AACE, 1993 . - 615 s
  ISBN 1-880094-08-8
  umelá inteligencia pedagogika počítačová podpora vyučovania
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book