Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus1175 azn^"
 1. Ako kvalitne učiť? Skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov / Ed. I. Mattová
  Bratislava : Alternatíva Komunikácia Občania o.z. a Leadership Development Program Slovensko,o.z., 2007 . - 183 s
  ISBN 978-80-969636-1-4
  didaktika pedagogika Psychológia pedagogická
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 2. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ : Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
  Pedagogická konferencia VII (Nitra)
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004 . - 482 s
  ISBN 80-8050-657-4
  pedagogika
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
  Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre (2004 : Nitra)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004 . - 1 CD
  ISBN 80-8069-478-8
  pedagogika
  zborník
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 4. Kvalita pedagogiky kvality [Elektronický zdroj]
  Konferencia (1. : 10.6.-11.6.2004 : Piešťany)
  Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004 . - 1 CD-ROM
  ISBN 80-8075-022-X
  kvalita pedagogika
  zborník
  (7) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Artificial inteligence in education. 1993 : Konf. World Conference on Artificial Intelligence in Education, Edinburgh, Scotland, 23.- 27. Aug. 1993 / Edit.: Brna,Paul
  Brna Paul (Compiler) 
  1.vyd.
  Charlottesville : AACE, 1993 . - 615 s
  ISBN 1-880094-08-8
  umelá inteligencia pedagogika počítačová podpora vyučovania
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.