Search results

 1. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní : Dizertačná práca
  Kmecová Iveta ; M7000  Bajtoš Ján (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010 . - 307 s príloha, autoreferát, 1 CD-ROM
  pedagogika didaktická transformácia učebné pomôcky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54531
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Efektívnosť výučby s podporou e-textov v predmete Technická fyzika : Dizertačná práca
  Halusková Soňa ; J160  Kostelník Ján (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2006 . - 107 s príl (autoreferát, 1 CD)
  e-texty didaktické prostriedky pedagogika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF0001
  book

  book

 3. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu uplatnením komplexného manažérstva kvality na strednej priemyselnej škole : Dizertačná práca
  Jambor Jaroslav ; M7100  Albert Sándor (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2005 . - 198 s
  manažérstvo kvality kvalita vyučovacieho procesu pedagogika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vyučovanie zamerané na študenta v odborných potravinárskych predmetoch : Dizertačná práca
  Černáková Eleonóra  Kontšek Ján (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2004
  MTF ; . - 136 s autoreferát
  vyučovacie metódy pedagogika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv problémového vyučovania na výsledky vyučovacieho procesu v odbornom predmete deskriptívna geometria : Dizertačná práca
  Fedorová Soňa  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2004
  MTF ; . - 179 s autoreferát
  pedagogika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Efektivita výuky s podporou PC v technické fyzice : Disertační práce
  Uhdeová Naděžda  Driensky Dušan (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2004
  MTF ; . - 145 s autoreferát
  pedagogika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Uplatnenie diferencovaného vyučovania v predmete Fyzika 1 z aspektu požiadavky na profil absolventa MtF STU : Dizertačná práca
  Hološová Helena ; M1000  Budinec Igor (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2003 . - 114 s príl
  pedagogika výučba technických predmetov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Prínosy projektového vyučovania v odborných predmetoch stredných škôl : Dizertačná práca
  Tomengová Alena ; M390  Budinec Igor (Thesis advisor) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 2001 . - 113 s autoreferát
  vyučovanie projektové pedagogika školy stredné odborné
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Výučba predmetu výpočtová technika prostredníctvom didaktického softvéru : Dizertačná práca
  Gajdoš Štefan  Driensky Dušan (Thesis advisor) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 2001
  MTF ; . - 119 s 64 s
  výučba-technika výpočtová pedagogika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book