Search results

 1. Vplyv reznej rýchlosti na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
  Bíro Matej ; M  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 178 . - 40s CD
  výrobné technológie Production Technologies meranie kruhovitosti meranie drsnosti drsnosť povrchu kruhovitosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87771
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Hodnotenie stavu kvality povrchu strojových súčiastok
  Bucha Milan ; J  Antala Jozef (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines drsnosť povrchu meracie metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69063
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Využitie rezania laserovým lúčom v praxi
  Palková Jana ; M  Kleinedlerová Ivana (Thesis advisor) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 56s CD ROM
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies drsnosť povrchu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77378
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Aplikácia technických noriem drsnosti povrchu pri kreslení strojových súčiastok
  Miklo Marián ; M  Kusá Martina (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 43s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems technické normy drsnosť povrchu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66435
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vplyv rezných podmienok na kvalitu obrobenej plochy pri frézovaní : Bakalárska práca
  Bališ Daniel  Tomaníčková Dagmar (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  surface roughness drsnosť povrchu kvalita povrchu výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57556
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv rezných podmienok na kvalitu obrobenej plochy pri sústružení : Bakalárska práca
  Guldan Juraj  Tomaníčková Dagmar (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  rezné podmienky drsnosť povrchu hodnotenie kvality roughness of surface výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57475
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh e-learningového modulu pre charakteristiku drsnosti povrchu
  Mišovič Pavol  Charbulová Marcela (Thesis advisor) ; M170
  STU v Bratislave MTF UVSM, 2010
  MTF ;
  e-learning drsnosť povrchu e-learning surface roughness
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26985
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Hodnotenie vybraných parametrov drsnosti na plochách po hrubovacích operáciach
  Holásek Ján2010  Kleinedler Peter (Thesis advisor) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  počítačová podpora výrobných technológií Computing Support of Manufacturing Technologies drsnosť povrchu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52297
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Porovnanie drsnosti obrobených plôch po rezaní vodným lúčom a laserom
  Kršková Lýdia  Moravčíková Jana (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies vodný lúč drsnosť povrchu laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52842
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book