Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11884 auc^"
 1. Krízový manažment podniku / aut. Vladimír Gozora
  Gozora Vladimír 
  1. vyd.
  Praha Wolters Kluwer 2017 . - 184 s.
  ISBN 978-80-7552-805-6
  podnikový manažment krízový manažment
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  Krízový manažment podniku

  book

 2. Nebezpečné látky a zmesi
  Tureková Ivana  Kuracina Richard ; M5000 Kačík František (rec.) Balog Karol (rec.) ; M5000 Gábor Emília (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 276 s
  ISBN 978-80-227-4055-5
  nebezpečné látky nebezpečné zmesi preprava nebezpečných látok priemyselné havárie krízový manažment
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  Nebezpečné látky a zmesi

  book

 3. Manažment a krízový manažment : (Úvod do krízového manažmentu)
  Míka Vladimír T.  Šimák Ladislav Hudáková Mária Horáček Jiří
  Žilina : Žilinská univerzita, 2009 . - 216 s
  ISBN 978-80-554-0079-2
  krízový manažment
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 4. Power systems in Emergencies : From Contingency Planning to Crisis Management
  Knight Upton Georg 
  Chichester : John Wiley & Sons, 2000 . - 378 s
  ISBN 0-471-49016-4
  elektrická energia krízový manažment energetické sústavy elektrizačné sústavy napájacie zdroje modelovanie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.