Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11884 xcla^"
 1. Nástroj na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí a spolupráca členských krajín EÚ, NATO a OSN pri riešení krízových situácií
  Štefanková Jarmila  Rakšány Peter Valko Jaroslav Balog Karol ; M5000
  Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : . CD-ROM, s. 675-684
  krízový manažment krízové plánovanie bezpečnosť riziko
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Prečo podniky na Slovensku neinvestujú do inovácií?
  Hrašková Dagmar  Chodasová Zuzana ; R2020
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 6 (2012), s.16-21
  krízový manažment Management rizikový podniková stratégia Inovation management crisis strategy of company
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Návrh konceptuálneho modelu pre riešenie povodňových krízových situácií v súlade so smernicou INSPIRE
  Gálová Linda ; V130 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  crisis management INSPIRE INSPIRE krízový manažment priestorové údaje spatial data
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Mechanizmus spolupráce v oblasti civilnej ochrany
  Štefanková Jarmila  Tureková Ivana ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : . s.78-86
  civilná obrana krízový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Komunikácia a krízový manažment
  Srnka Peter ; M4000 
  Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : . s.301-306
  krízový manažment kríza
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Pripravenosť ľudských zdrojov pre oblasť environmentálne orientovaného krízového manažmentu
  Bednárik Jaroslav ; M190  Sakál Peter ; M4000
  Špecifiká marketingu služieb a regionálneho marketingu : . s.6-14
  riadenie ľudských zdrojov HCS model 3E krízový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Semantic web services based crisis information system exploiting automated workflow composition
  Bartalos Peter ; I200  Gažák Martin
  GCCP 2009 Proceedings : . s.44-51
  webové služby kompozícia krízový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Strategický krízový manažment
  Mihok Jozef  Jahnátek Ľubomír ; M4000
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.509-563
  krízový manažment
  kapitola(článok) z dokumentu
  article

  article

 9. Web Services Composition Supported by Collaboration
  Bieliková Mária ; I200  Kapustík Ivan ; I200 Návrat Pavol ; I200 Rozinajová Viera ; I200
  GCCP 2007 Proceedings : . s.26-31
  webové služby kompozícia služieb kolaborácia agentové systémy krízový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Environmentálne aspekty personálneho krízového manažmentu. Environmental aspects of personal crisis management
  Rašla Vladimír ; M190  Sakál Peter ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 20 (2006), s.157-163
  personálny manažment krízový manažment podniková kultúra
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - monografia
  (5) - článok
  (1) - xxx
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.