Search results

 1. Veda o sieťach a jej uplatnenie v komunikačných technológiách
  Zvada Miroslav ; E  Baroňák Ivan (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 69 s
  Telecommunications communication technologies komunikačné technológie teória grafov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82120
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Telecommunication Technologies in Healthcare
  Weisze Andreas ; E030  Krajčušková Zuzana (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 91 s
  Radioelectronics telemedicína komunikačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86351
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Využitie ITSM/ITIL pri manažmente informačných a komunikačných technológií
  Jantolák Štefan ; E  Medvecký Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 71 s
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics ITIL informačné technológie komunikačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71855
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Návrh manažmentu IKT s využitím SOA
  Gavorník Marián ; E  Medvecký Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 58 s
  Telekomunikácie Telecommunications SOA informačné technológie komunikačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71705
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Využitie IKT v procese nadobúdania kľúčových kompetencií žiakov SOŠ : Diplomová práca
  Mazúrová Petra  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  key competencies competencies information technologies kompetencie komunikačné technológie informačné technológie kľúčové kompetencie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68123
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh konvergentného komunikačného riešenia (dáta + hlas) pre malú firmu s pobočkami
  Bartová Andrea ; E  Filanová Jana (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 64 s
  convergence convergence Telekomunikácie konvergencia konvergencia komunikačné služby komunikačné systémy komunikačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61453
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Informačno komunikačné technológie vo vzdelávaní = Information-communication technologies in education : Diplomová práca
  Vyskočil František  Hrmo Roman (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 71 s 1 CD-ROM
  informačné technológie komunikačné technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Implementovanie informačných a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu = Implementation of information and communication technologies into education process : Diplomová práca
  Vonkomerová Ľubica  Rusková Dagmar (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD-ROM)
  informačné technológie komunikačné technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní odborných technických predmetov : Diplomová práca
  Paulík Vojtech  Karaffa Roman (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 84 s 1 CD-ROM
  výučba technických predmetov informačné technológie komunikačné technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Uplatnenie informačných a komunikačných technológií v edukácii na SOŠ vo sfére služieb = Theapplication of ICT in education on secondary vocational school in the service sector : Diplomová práca
  Kupčuľáková Mária  Reháková Anna (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  informačné technológie komunikačné technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book