Search results

 1. Internet ako fenomén doby
  Klierová Martina ; M7100 
  Media4u Magazine . Č. 3 (2011), s.67-68
  informačné technológie komunikačné technológie
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 2. Computer Network Simulation Tool
  Čičák Pavel ; I100  Jelemenská Katarína ; I100 Bučko Marián
  ICETA 2010 : . s.CD ROM
  komunikačné technológie siete modelovanie komunikačné protokoly simulačné modely
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov technických profesijných predmetov
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  XXI. Didmattech 2008. 1st part :
  informačné technológie komunikačné technológie vzdelávanie učiteľov
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 4. Využívanie IKT v modernom vzdelávaní
  Kadnár Jozef ; M7000  Hrmo Roman ; M220
  Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II : . s.89-93
  komunikačné technológie vyučovací proces
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní. Information and communication technologies in education
  Tóblová Eva ; M220 
  XXI. Didmattech 2008. 2nd part : . s.23-27
  informačné technológie komunikačné technológie vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (3) - článok
  article

  article

 6. Vplyv IKT na kvalitu vyučovacieho procesu. Impact of ICT on the quality of educational process
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Media4u Magazine . Č. 1 (2008), s.20-23
  kvalita vzdelávania informačné technológie komunikačné technológie
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Komunikačné technológie vo vzdelávaní. Communication technologies in education
  Tináková Katarína ; M220 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 7, č. 2 (2007)
  komunikačné technológie vzdelávanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Informačné kompetencie ako neoddeliteľná súčasť kľúčových kompetencií. Information competences as inseperable component of key competences
  Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 23 (2007), s.63-70
  kľúčové kompetencie informačné technológie komunikačné technológie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - monografia
  article

  article

 9. Využívanie informačných a komunikačných technológií. Exploitation of information and communication technologies
  Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Infotech 2007 : . s.389-393, 1.diel
  informačné technológie komunikačné technológie kľúčové kompetencie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - článok
  article

  article

 10. Association and eEurope
  Božek Pavol ; M6000  Pivarčiová Elena Tóthová Mária ; M6000
  CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : . s.242-245
  informačné technológie internet komunikačné technológie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article