Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11938 ddp^"
 1. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Moderné metódy vyučovania
  Bučková Iveta  Krpálková Krelová Katarína (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 97 s 64 s. príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects vyučovací proces vyučovacie metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80833
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení k zlepšeniu odborného výcviku na SOŠ
  Karellová Iveta ; M  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 79 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects graduate zamestnávatelia kľúčové kompetencie vyučovací proces odborný výcvik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85093
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza možností využívania IKT vo vyučovacom procese na Strednej priemyselnej škole v Komárne
  Dobrovický Peter  Bednáriková Mária (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 83 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects distance education vyučovací proces dištančné vzdelávanie IKT
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81083
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Učebné štýly žiakov stredných škôl a motivačné faktory pozitívne ovplyvňujúce proces učenia sa
  Titurusová Mária ; M  Kmecová Iveta (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 78 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects vyučovací proces motivačné faktory učebné štýly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80954
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Aplikácia moderných koncepcií vyučovacieho procesu v odborných predmetoch
  Timoránská Ivana  Szőköl Štefan (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 70 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects projektové vyučovanie vyučovacie metódy vyučovací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80845
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Osobnost učitele a její vliv na efektivnost vyučovacího procesu
  Manišová Radka ; M  Novák Jaromír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 76 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects osobnosť učiteľa vyučovací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80780
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní : Diplomová práca
  Melka Matúš  Cyrus Pavel (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  information literacy e-book učebná pomôcka informačná gramotnosť digitálna knižnica digitalizácia vyučovací proces strojníctvo učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67960
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book