Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11938 dzp^"
 1. Zvýšenie efektívnosti vyučovacej hodiny prostredníctvom učebných pomôcok a didaktickej techniky : Záverečná práca
  Fülöp Žigmund  Driensky Dušan (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 40 s
  vyučovací proces učebné pomôcky didaktická technika inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Špecifiká vyučovacej hodiny odborných predmetov : Záverečná práca
  Gábelová Katarína  Driensky Dušan (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 45 s
  vyučovací proces odborné predmety inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Uplatňovanie zásady aktivity vo vyučovacom procese : Záverečná práca
  Érsek Arpád  Driensky Dušan (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 48 s
  vyučovací proces didaktické zásady inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Využívanie didaktických prostriedkov vo vyučovacom procese na vysokej škole technického zamerania : Záverečná práca
  Píšová Miroslava  Driensky Dušan (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 35 s
  didaktické prostriedky vyučovací proces inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Nedisciplinovanosť študentov na vyučovaní : Záverečná práca
  Ščuroková-Bungová Beáta  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 33 s
  nedisciplinované správanie vyučovací proces inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Návrh www stránky vhodnej na výučbu so zameraním na oblasť TQM : Záverečná práca
  Potfaj Andrej  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 40 s
  vyučovací proces internetové aplikácie inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Využitie multimédií vo vyučovacom procese : Záverečná práca
  Memersheimerová Janka ; C1180  Tináková Katarína (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002 . - 31 s
  multimédiá vyučovací proces inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Význam environmentálnej výchovy v súčasnej škole : Záverečná práca
  Miklášová Lenka ; M390  Budinec Igor (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002 . - 44 s
  environmentálna výchova vyučovací proces inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book