Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11938 xcla^"
 1. Využívanie IKT v modernom vzdelávaní
  Kadnár Jozef ; M7000  Hrmo Roman ; M220
  Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II : . s.89-93
  komunikačné technológie vyučovací proces
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Využívanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovacom procese na stredných školách
  Bilčík Alexander ; M220  Vaculová Adriana
  SCHOLA 2009 : . s.42-46
  vyučovací proces
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Aplikácia PDCA cyklu vo vyučovacom procese
  Hrmo Roman ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : . s.38-41
  vyučovací proces
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu uplatnením prvkov TQM. Quality improvement in teaching process by aplication TQM componenets
  Hrmo Roman ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 1 (2008)
  kvalita TQM vyučovací proces
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  article

  article

 5. Koncepcie systémov manažérstva kvality a ich využitie na školách. System conception of quality management and its application in an education
  Bilčík Alexander ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Trendy ve vzdělávání 2008 : . s.32-35, diel 1
  manažérske systémy vyučovací proces
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Kvalita vyučovacieho procesu. Quality of education process
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 3 (2008)
  vyučovací proces kvalita vyučovacieho procesu
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - multimédium - CD Rom
  article

  article

 7. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu prostredníctvom TQM
  Krištofiaková Lucia ; M220 
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů . Sborník příspěvků z mezinárodní konference II. Hradec Králové 30.1.-31.1.2008, (2008), s. 89-92
  vyučovací proces TQM
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 8. Kľúčové prvky hodnotenia univerzitného vyučovacieho procesu
  Bestvinová Viera ; M4000  Makyšová Helena ; M4000 Urdziková Jana ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.15-19
  vzdelávanie vyučovací proces
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Význam informačných a komunikačných technológií pri zvyšovaní kvality výučby. Importance of information and communication technologies in quality improvement of education
  Hrmo Roman ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Média a vzdělávání 2008 :
  kvalita vyučovací proces TQM
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Manažérstvo kvality vzdelávania na školách
  Hargaš Ján  Arendášová Alexandra ; M190
  Slovenský učiteľ, Príloha Technológie vzdelávania . s.17-19
  manažérstvo kvality vyučovací proces
  článok zo zborníka
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article