Search results

 1. Zváranie. STN 05 0111. STN EN ISO 10042 : Zvarové spoje hliníka a zliatin hliníka zhotovené oblúkovým zváraním. Stupne kvality. Jún 2006
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006 . - 24 s
  zváranie zváranie hliníka oblúkové zváranie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. STN 05 1143. EN ISO 17641-2 : Skúšky horúcej praskavosti zvarkov. Oblúkové spôsoby zvárania. Časť 2: Skúšky s vlastnou tuhosťou. November 2005
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 20 s
  oblúkové zváranie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 3. Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. STN 05 1143. EN ISO 17641-1 : Skúšky horúcej praskavosti zvarkov. Oblúkové spôsoby zvárania. Časť 1: Všeobecne. Apríl 2005
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 12 s
  oblúkové zváranie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 4. Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. STN 05 1142. EN ISO 17642-1 : Skúšky studenej praskavosti zvarkov. Oblúkové spôsoby zvárania. Časť 1: Všeobecne. Apríl 2005
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 8 s
  oblúkové zváranie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 5. Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. STN 05 1142. EN ISO 17642-3 : Skúšky studenej praskavosti zvarkov. Oblúkové spôsoby zvárania. Časť 3: Skúšky s vonkajším zaťažením. November 2005
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 16 s
  oblúkové zváranie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. STN 05 1142. EN ISO 17642-2 : Skúšky studenej praskavosti zvarkov. Oblúkové spôsoby zvárania. Časť 2: Skúšky s vlastnou tuhosťou. November 2005
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 24 s
  oblúkové zváranie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 7. Zváranie. STN 05 2310. STN EN 1011-1/A1 : Odporúčania na zváranie kovových materiálov. Časť 1: Všeobecný návod na oblúkové zváranie. Zmena A1. Máj 2003
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2003 . - 8 s
  zváranie oblúkové zváranie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 8. Zváranie. STN 05 2310. STN EN 1011-2 : Odporúčania na zváranie kovových materiálov. Časť 2: Oblúkové zváranie feritických ocelí. Jún 2003
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2003 . - 56 s
  zváranie oblúkové zváranie feritické ocele
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book