Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus12483 xcla^"
 1. Vplyv geometrie špičky vrtáku na vŕtanie hliníkovej zliatiny / aut. Ivan Buranský, Eva Buranská
  Buranský Ivan ; 063600  Buranská Eva ; 063800
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 148-154
  brúsenie rezné sily
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  article

  article

 2. Využitie metódy konečných prvkov na analýzu napätia, teploty a predikciu rezných síl v procese sústruženia / aut. Martin Necpal
  Necpal Martin ; 063600 
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 82-91
  rezné sily rezný nástroj sústruženie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  article

  article

 3. O metódach teoretického skúmania rezných síl pri obrábaní kovov
  Lipa Zdenko ; M3000  Peterka Jozef ; M3000 Pokorný Peter ; M3000 Václav Štefan ; M3000 Buranský Ivan ; M3000
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 61, č. 3 (2010), s.183-190
  obrábanie kovov rezné sily
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Použití deformačních parametrů k výpočtu řezných sil
  Lipa Zdenko ; M3000  Tittel Viktor ; M3000
  Strojírenská technologie . Roč. 14, č. 2 (2009), s.27-31
  rezné sily
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 5. To define intensity and direction of the cutting forces. Určovanie veľkosti a smeru rezných síl
  Matúšová Miriam ; M2000 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.835-839
  rezné sily obrábanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - učebnica
  (1) - článok
  article

  article

 6. Dimenzionálna analýza ako prostriedok skúmania rezných síl a drsnosti povrchu
  Lipa Zdenko ; M3000  Pálka Viliam Janáč Alexander ; M3000
  Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství : . s.69-73
  analýza aspektovo-orientovaná rezné sily drsnosť povrchu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 7. Stanovenie rezných síl prostredníctvom energetickej analýzy
  Mastihubová Mária 
  CO-MAT-TECH 96 : . s.249-253
  rezné sily
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Uplatnenie dimenzionálnej analýzy pri skúmaní rezných síl
  Janáč Alexander ; M3000  Lipa Zdenko ; M3000
  Zborník vedeckých prác Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave : . s.103-108
  rezné sily
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Transformačná analýza exponenciálna pri analytickom výpočte rezných síl
  Lipa Zdenko ; M3000 
  Zborník vedeckých prác Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislava. Zväzok 2. 1994 . s.69-72
  analýza aspektovo-orientovaná rezné sily
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Energetická metóda pri analytických výpočtoch rezných síl
  Vadovič Fridrich  Lipa Zdenko ; M3000
  CO MAT TECH 94. Konferencia s medzinárodnou účasťou : . s.186-189
  rezné sily
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article