Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus12513 xcla^"
 1. Nanomaterials, nanocomposites uses in construction
  Ledererová Miriam ; V260 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 824, (2016), s. 108-115
  kompozity nanotechnológie stavebné materiály
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Nanotechnologies, recycled materials and options used in construction
  Ledererová Miriam ; 010260 
  RECYCLING 2015 : . S. 102-107
  nanotechnológie recyklované materiály graphen
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Nanomaterials, nanocomposites and their potential uses in construction
  Ledererová Miriam ; V260 
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 309-314
  nanotechnológie kompozity
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Limity vysokorozlišovacej rastrovacej elektrónovej mikroskopie v nanotechnológiách
  Čaplovič Ľubomír ; M1000 
  16. Škola vákuovej techniky. Perspektívne vákuové metódy a technológie : . s.82-88
  elektrónová mikroskopia nanotechnológie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Vplyv nových technológií a konštrukcií na udržateľnosť objektov určených pre sociálne bývanie
  Czafík Michal ; A1110 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel IV. : . S. 130-134
  bývanie sociálne zelená architektúra nanotechnológie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  (4) - článok
  article

  article

 6. Dokončovacie spôsoby obrábania a ich teoretické zvláštnosti. Finishing modes of machining and their theoretical strangenesses
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Siketová Katarína ; M160
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 6 (2008)
  spôsoby obrábania mikrotechnológie nanotechnológie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 7. Rozvoj mikro a nanotechnológie s vysokopresným meraním
  Borovička Milan ; M160 
  Slovensko v siločiarach Európy a sveta 1997 : . s.67-69
  nanotechnológie
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article