Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus12582 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry podniku SEMAT, a.s.
  Dohnálová Simona ; M  Samáková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 75s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management values corporate culture hodnoty zamestnanec podniková kultúra dotazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87364
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry v Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Nováky
  Babaštová Mariana ; M  Lenhardt Ján (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant podniková kultúra etika symboly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84894
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na formovanie podnikovej kultúry v podniku c2i s.r.o.
  Mikletič Ondrej ; M  Vaňová Jaromíra (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management feedback company culture spätná väzba vnútropodniková komunikácia podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66485
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku ALUKOV, spol. s r.o.
  Staňová Ľubica ; M  Samáková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant analysis corporate culture analýza podniková kultúra podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71562
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
  Matejov Ľubomír ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation corporate culture motivácia podniková kultúra zamestnanci manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84731
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku WENS DOOR s.r.o.
  Barta Lukáš ; M  Mrvová Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant corporate culture podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89031
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Podniková kultúra ako súčasť podnikovej identity v spoločnosti ZSVS, a.s.
  Kajan Tomáš ; M  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 59s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant corporate identity corporate culture návrhy podniková identita podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71101
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
  Kubovičová Barbara ; M  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 63s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate culture podniková komunikácia podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71128
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov ako predpoklad optimalizácie podnikovej kultúry v Bekaert Hlohovec, a.s.
  Fatranská Andrea ; M  Lenhardtová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 65 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management feedback company culture spätná väzba podniková kultúra vzdelávanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66377
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.