Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus12582 xcla^"
 1. Faktory podnikovej kultúry v kontexte udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov / aut. Petra Urbanovičová-Haršányová, Justína Mikulášková, Miloš Čambál
  Urbanovičová Petra ; 064000  Mikulášková Justína ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  Fórum manažéra . Roč. 13, č. 1 (2017), s. 73-82
  výkonnosť podniková kultúra
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 2. Využitie princípov špirálového manažmentu pre zvýšenie vplyvu kultúry podniku na udržanie jeho dlohodobého potenciálu úspešnosti / aut. Justína Mikulášková, Petra Urbanovičová-Haršányová, Miloš Čambál
  Mikulášková Justína ; 064000  Urbanovičová Petra ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  Fórum manažéra . Roč. 13, č. 1 (2017), s. 38-48
  podniková kultúra riadenie podniku entropia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Využitie metódy AHP a softvéru Expert Choice pri identifikovaní faktorov udržateľnej výkonnosti priemyselného podniku v kontexte s podnikovou kultúrou / aut. Petra Haršányová, Miloš Čambál, Lukáš Jurík
  Haršányová Petra ; 064000  Čambál Miloš ; M4000 Jurík Lukáš ; M4000
  Výkonnosť podniku . Roč. 5, č. 2 (2015), s. 70-82
  podniková kultúra výkonnosť udržateľnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Využitie exaktných metód v podnikovej kultúre - aplikácia metódy AHP / aut. Justína Mikulášková, Miloš Čambál, Lukáš Jurík
  Mikulášková Justína ; 064000  Čambál Miloš ; M4000 Jurík Lukáš ; M4000
  Výkonnosť podniku . Roč. 5, č. 2 (2015), s. 83-97
  podniková kultúra exaktné metódy
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Spoločenská zodpovednosť podnikov ako súčasť podnikovej kultúry
  Plchová Jana ; R2020  Turáková Alexandra ; R2020
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . roč.3, č.1 (2011), s.69-77
  corporate social responsibility podniková kultúra spoločenská zodpovednosť podnikov
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Podstata a význam podnikateľskej etiky v stavebníctve
  Jankovichová Eva ; V270 
  Almanach znalca . Roč. 8, č. 4 (2009), s.28-32
  corporate culture etický kódex podnikateľská etika podniková kultúra
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Podniková kultúra a jej vplyv na výkonnosť zamestnancov
  Čambál Miloš ; M4000  Meštík Vladimír Slamková Eva
  Ai magazine . Roč. 2, č. 3 (2009), s.85-87
  podniková kultúra výkonnosť zamestnancov
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Environmentálne aspekty personálneho krízového manažmentu. Environmental aspects of personal crisis management
  Rašla Vladimír ; M190  Sakál Peter ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 20 (2006), s.157-163
  personálny manažment krízový manažment podniková kultúra
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - monografia
  (5) - článok
  (1) - xxx
  article

  article

 9. Úloha podnikovej kultúry v súčasnom podnikateľskom prostredí
  Baran Dušan ; C240  Sablik Jozef ; M4000
  Acta academica trenchiniensis . s.21-25
  podniková kultúra podnikateľské prostredie
  článok zo zborníka
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Efektívne prostriedky využívané proti porušovaniu podnikovej kultúry a podnikovej etiky
  Halenárová Kristína ; M190 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.125-128
  podniková kultúra
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.