Search results

 1. Investičný proces a investičná politika v strojárstve / Vyprac. M. Uhrínová
  Uhrínová M (drm) 
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1989 . - 19 s : 59 záznamov(1981-1988
  strojárstvo Politika investičná investície
  obzor
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 2. Simulácia strojárskych výrobných procesov / Sprac. I. Molnárová
  Molnárová I (ZRE) 
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1986 . - 67 záznamov (1978-1984
  simulácia strojárstvo rešerš
  obzor
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Aplikácia elektroniky a automatizácie so zameraním na strojársku výrobu / Sprac. D. Kormúth
  Kormúth D (ZRE) 
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1986 . - 139 záznamov(1981-1986
  elektronika strojárstvo rešerš
  obzor
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  SVF0100
  book

  book

 4. Aplikácia umelej inteligencie v strojárskej výrobe / Sprac. J. Koczkášová
  Koczkášová J (ZRE) 
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1985 . - 73 záznamov (1980-1985
  inteligencia umelá strojárstvo rešerš
  obzor
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book