Search results

 1. Scientific Buletin
  International Multidisciplinary Conference (7th : May 17-18, 2007 : Baia Mare, Romania)
  Baia Mare : North University of Baia Mare, 2007
  Vol. XXI, rok 2007 . - 749 s
  strojárstvo
  Scientific Buletin :
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (13) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF19010
  journal

  journal

 2. Acta Mechanica Slovaca
  Medzinárodná vedecká konferencia. PRO-TECH-MA (29.6.-1.7.2004 : Herľany)
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004
  Roč. 8, č. 2-B, rok 2004 . - 488 s
  strojárstvo technológie strojárske materiály
  Acta Mechanica Slovaca
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (13) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3000
  journal

  journal

 3. Acta Mechanica Slovaca : Racionálna výroba, prenos a spotreba energie. 2. medzinárodná konferencia. Energetické premeny v priemysle. 7. medzinárodná konferencia. Racioenergia-Coneco 2000 Košice, výstava
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2000
  Roč. 4, č. 3, rok 2000 . - 606 s
  strojárstvo
  Acta Mechanica Slovaca
  ročník a/alebo číslo časopisu
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  journal

  journal

 4. Acta Mechanica Slovaca : INTERANTIKOR 99. Korózia. Povrchové úpravy. Medzinárodná konferencia, ktorá je súčasťou medzinárodného veľtrhu INTERMETAL. 6.-7.október 1999, Košice, Slovakia
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 1999
  Roč. 3, č. 3, rok 1999
  strojárstvo
  Acta Mechanica Slovaca
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  journal

  journal

 5. Acta Mechanica Slovaca : PRO-TECH-MA 99. Progresívne strojárske technológie a materiály. 1. Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá je súčasťou sprievodného programu k medzinárodnému veľtrhu INTERMETAL.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 1999
  Roč. 3, č. 3, rok 1999 . - 258 s
  strojárstvo
  Acta Mechanica Slovaca
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (10) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  journal

  journal