Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus1267 ddp^"
 1. Robustné riadenie pohybu robota
  Labancová Michaela ; E  Kardoš Ján (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 20.06.2014 ; 359 . - 63 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics MATLAB MATLAB MATLAB MATLAB
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103163
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Implementácia nástrojov pre správu chýb a projektov v prostredí Matlab
  Kubán Peter ; E  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 80 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics MATLAB MATLAB MATLAB MATLAB
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81487
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Modelovanie a simulácia MEMS z funkcionálne gradovaného materiálu
  Darvaši Peter ; E  Murín Justín (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 84 s CD-ROOM
  MATLAB MATLAB ANSYS ANSYS finite element method MATLAB MATLAB ANSYS ANSYS riadenie modul pružnosti metóda konečných prvkov štrukturálna analýza mechanické napätie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92200
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Praktická aplikácia využitia bezdrôtovej technológie ZigBee na modely regulácie osvetlenia v miestnosti
  Findl Oliver ; J  Vachálek Ján (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automation and Informatics of Machines and Processes MATLAB MATLAB MATLAB MATLAB automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94931
  diplomová práca
  book

  book

 5. Rekonštrukcia hydrostatického pohonu regulačného uzáveru výtoku č.7 plavebnej komory SVD Gabčíkovo - Nagymaros
  Horňák Samuel ; J  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment MATLAB MATLAB MATLAB MATLAB hydrostatický pohon rekonštrukcia Gabčíkovo - Nagymaros Gabčíkovo - Nagymaros hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94994
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh neurónovej siete na dešifrovanie symetrických šifier
  Karabáš Martin ; E  Ďuračková Daniela (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 89 s príl.
  Telekomunikácie Telecommunications MATLAB MATLAB neuron network neurónové siete MATLAB MATLAB dešifrovanie kryptológia šifrovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79035
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Návrh programového vybavenia pre polohovanie robotického ramena s komunikáciou s nadradeným počítačom
  Jančo Július ; J  Polóni Tomáš (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  mechatronika Mechatronics MATLAB robotic arm robotické rameno
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82586
  diplomová práca
  book

  book

 8. Modelovanie a simulácia systému elektronického diferenciálu
  Bebjak Juraj ; E  Bugár Martin (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 78 s CD-ROOM
  electromotor control MATLAB simulation simulácia model riadenie elektromotor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84513
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Prepojenie Matlabu s webom
  Erneková Andrea ; E  Foltin Martin (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 57 s
  kybernetika Cybernetics MATLAB webové technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72160
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Animácia dynamického modelu robota v prostredí Matlab
  Grus Marián ; E  Kardoš Ján (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 48 s
  robotika robotics kinematický model MATLAB modely robotov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71470
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.