Search results

 1. Pavilón hudby
  Valko Andrej ; A  Botek Andrej (Thesis advisor) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 13.06.2014 ; Degree program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design rekreácia farba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83420 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB068CE69013CFB6D46EE4794CD3
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Kalibrácia periférnych zariadení používaných v digitálnej kartografii
  Sojčáková Marta ; V  Fencík Róbert (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography color calibration profily farba kalibrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68369
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Segmentácia farebných obrazov
  Bazyľák Jaroslav ; E  Ravas Rudolf (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 32 s
  Aplikovaná informatika segmentácia farba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57404
  bakalárska práca
  book

  book