Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus12760 dzp^"
 1. Požiadavky na bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle STN 34 3100 v ZSE, š.p. : Záverečná práca
  Író Michal  Lipták Juraj (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 41 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  book

  book

 2. Modelový projekt BOZP firmy ASA Slovensko, s.r.o. : Záverečná práca
  Jastrabíková Karolína ; M390  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001 . - 61 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  book

  book

 3. Bezpečnostné a termoizolačné zasklievanie polykarbonátmi : Záverečná práca
  Grófová Emília  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 51 s príl
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  book

  book

 4. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania : Záverečná práca
  Hromadová Anna  Oslanská Soňa (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 60 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  book

  book

 5. Environmentálne akceptovateľné bezzvyškové hasiace látky : Záverečná práca
  Hamm Bedřich  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 56 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  book

  book

 6. Zabezpečenie prevádzkyschopnosti určených technických a požiarnotechnických zariadení v rámci všeobecnej bezpečnosti ŽSR : Záverečná práca
  Iliť Boris  Kandráč Ján (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 61 s príl
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  book

  book

 7. Audit bezpečnosti práce vo vybranej prevádzke Chemosvit, a.s., Svit : Záverečná práca
  Šelleng Eduard  Rajzinger Jozef (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 69 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  book

  book

 8. Organizácia bezpečnosti práce v Slovenskom plynárenskom priemysle, š.p., odštepný závod Bratislava : Záverečná práca
  Sobotová Beáta  Rybnikárová Helena (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 93 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  book

  book

 9. Preprava nebezpečných látok a zabezpečenie stanovišťa v prechodovej železničnej stanici : Záverečná práca
  Jakubec Štefan  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 43 s príl
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  book

  book

 10. Analýza rizika v základnej výrobe polyetylénových fólií v Chemosvite, a.s., Svit : Záverečná práca
  Weiss Peter  Oravec Milan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 84 s príl
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.