Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus12879 xcla^"
 1. Univerzitná knižnica UKF v Nitre - II. etapa
  Fábri Ľubica ; A5150 
  A+D . č.1-3/13 (2012), s.4-7
  knižnica Nitra architektúra urbanizmus
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Výsledok informačného vzdelávania študentov a doktorandov na Stavebnej fakulte STU : Štúdia z prostredia akademickej praxe
  Stasselová Silvia ; V680 
  Itlib. Informačné technológie a knižnice . Roč. 14, č. 1 (2010), s.31-37
  vzdelávanie knižnica education library
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Päť ročníkov mediálne najúspešnejšieho podujatia na podporu čítania detí na Slovensku : Noc s Andersenom na Slovensku v rokoch 2006 - 2010
  Stasselová Silvia ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 9 (2010), s.24-40
  podpora čítania Noc s Andersenom vzdelávanie detskí čitatelia mladí používatelia knižníc reading education children library users young library users The Night with Andersen knižnica library
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Súčasnosť a perspektívy mediálne najúspešnejšieho podujatia na podporu čítania na Slovensku
  Stasselová Silvia ; V680 
  Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl : . s.47-62
  Noc s Andersenom podpora čítania vzdelávanie detskí čitatelia mladí používatelia knižníc reading education children library users young library users knižnica library
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Manifest IFLA/UNESCO o internete
  Stasselová Silvia (Translator) ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 9 (2010), s.44-45
  internet knižnica library
  článok z periodika
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Manifest IFLA/UNESCO o verejných knižniciach
  Stasselová Silvia (Translator) ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 9 (2010), s.41-43
  verejné knižnice knižnica library
  článok z periodika
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Manifest IFLA/UNESCO o školských knižniciach, školská knižnica vo výučbe a vzdelávaní pre všetkých
  Stasselová Silvia (Translator) ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 9 (2010), s.43-44
  školské knižnice vzdelávanie knižnica library education
  článok z periodika
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Manifest IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici
  Stasselová Silvia (Translator) ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 10 (2010), s.7-8
  knižnica multikultúrna knižnica kultúrna rozmanitosť jazyková rozmanitosť knižničné služby IFLA Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií multicultural library library cultural diversity linguistic diversity library services International Federation of Library Associations and Institutions multilingual collections
  článok z periodika
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Smernica IFLA pre digitálne referenčné služby
  Stasselová Silvia (Translator) ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 10 (2010), s.9-14
  digitálne referenčné služby knižnica referenčné služby knižničné služby IFLA Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií digital reference services library reference services library services International Federation of Library Associations and Institutions
  článok z periodika
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Vyhlásenie IFLA o knižniciach a intelektuálnej slobode
  Stasselová Silvia (Translator) ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 10 (2010), s.16-17
  knižnica knižničné služby sloboda prejavu slobodný prístup k informáciám intelektuálna sloboda IFLA Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií library library services freedom of expression freedom of access to information intellectual freedom International Federation of Library Associations and Institutions
  článok z periodika
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article