Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus12881 xcla^"
 1. Využitie finančnej analýzy pre rozhodovacie procesy podniku. Financial analysis utilization for the decisions making in an enterprise
  Drahňovský Juraj ; M4000  Majerník Milan ; 902024
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.33-39
  finančná analýza podnikový manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Využívanie štatistických metód pri zvyšovaní úrovne informovanosti podnikového manažmentu
  Jedlička Milan ; M190  Urdziková Jana ; M4000
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.73-89
  štatistické metódy podnikový manažment
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Vzdelávanie zamestnancov v podnikovom manažmente. Employee education in enterprise management
  Drahňovský Juraj ; M4000  Rybanský Rudolf ; M4000 Ščasnovič Radovan
  Trendy v systémoch riadenia podnikov . s.CD
  podnikový manažment vzdelávanie zamestnancov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 4. Aplikácie stochastického programovania v podnikovom manažmente. Applications of stochastic programming in the plant management
  Štrpka Alexander ; M190 
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.289-294
  podnikový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Exaktný prístup pri rozhodovaní v podnikovom managemente
  Štrpka Alexander ; M190 
  Akademická Dubnica : . s.107-110
  podnikový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Použitie dynamického programovania na riešenie rozhodovacích úloh v podnikovom managemente
  Štrpka Alexander ; M190 
  CO-MAT-TECH 96 : . s.301-306
  podnikový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Bellmanov princíp optimality v podnikovom managemente
  Štrpka Alexander ; M190 
  CO MAT TECH 93. Konferencia s medzinárodnou účasťou : . s.32-34
  podnikový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Perspektívne formy a smery uplatnenia metód operačnej analýzy v podnikovom managemente
  Štrpka Alexander ; M190 
  Aktuálne problémy podnikateľskej praxe a ich transformácia do štúdia priemyselného inžinierstva : . s.30-37
  operačná analýza podnikový manažment
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article