Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus1297 amg^"
 1. Finančný trh : Nástroje, transakcie, inštitúcie.
  Chovancová Božena 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 611 s
  ISBN 80-8078-089-7
  finančný trh časové rady
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0010
  MTF0010
  book

  book

 2. Money and capital markets : Finantial institutions and instruments in global marketplace
  Rose Peter S 
  5.ed.
  Boston : McGraw-Hill, 1997 . - 721 s
  ISBN 0-256-15239-X
  finančné hospodárstvo finančný trh peňažníctvo bankovníctvo medzinárodné financie medzinárodný platobný styk medzinárodný obchod
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book

 3. Opce swapy a futures deriváty finačného trhu / [aut.] Blaha,Zdeněk; Jindřichovská,Irena
  Blaha Zdeněk  Jindřichovská Irena
  1.vyd.
  Praha : Management Press, Profit, a.s, 1994 . - 195 s
  ISBN 80-85603-78-0
  cenné obchody burzové obchody opcie finančné deriváty finančný trh
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book

 4. Opce, swapy a futures - deriváty finančního trhu / [aut.] Blaha,Zdenek S.; Jindřichovská,Irena
  Jindřichovská Irena  Blaha Zdenek Sid
  [1.vyd.]
  Praha : Management Press, Profit, a.s, 1994 . - 195 s
  ISBN 80-85603-78-0
  finančný trh
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Finanční matematika v praxi / [aut.] Cipra,Tomáš
  Cipra Tomáš 
  1.vyd.
  Praha : HZ Praha, 1993 . - 166 s
  ISBN 80-901495-1-0
  financie finančné hospodárstvo finančný trh
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book