Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus13099 ddp^"
 1. Realizačný projekt kanalizácie domu seniorov
  Vörös Patrik ; V  Peráčková Jana (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 24
  Building Services wastewater canalization odpadové vody zrážkové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100862
  diplomová práca
  book

  book

 2. Odstraňovanie vybraných kovov z vodného prostredia netradičnými sorbentmi
  Štefáková Zuzana  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sorption odpadové vody sorpcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90268
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Netradičné sorbenty a ich využitie pre odstraňovanie vybraných kovov z vody
  Štefáková Lucia  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sorption sorbenty sorpcia odpadové vody chróm
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90267
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zhodnotenie technológie spaľovania kalov z čistenia odpadových vôd
  Siebenstich Ditmar  Michalíková Anna (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 78 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety wastewater emission emisie čistiarenský kal odpadové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79726
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie odpadov, odpadových vôd a emisií v SES Tlmače, a.s. = Quantitative and qualitative assessment of wastes, waste waters and emissions at SES Tlmače, PLC : Diplomová práca
  Pilinský Michal  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  odpad odpadové vody
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Zhodnotenie odpadovej vody vznikajúcej pri technológii fosfátovania vo firme INA Skalica spol. s r.o. = Evaluation of waste waters emergent near technology phosphatizing at business INA SKALICA Co. Ltd : Diplomová práca
  Mikuš Peter  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 73 s príl (1 CD-ROM)
  odpadové vody odpadové hospodárstvo fosfátovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd = Valuation of the efficiency of the chosen sewage theatment plant : Diplomová práca
  Hrádelová Lenka  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 86 s príl (1 CD-ROM)
  ČOV odpadové vody
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Biosorpcia šesťmocného chrómu netradičnými sorbentami = Biosorption of hexavalent chromium by nontraditional sorbents : Diplomová práca
  Beluská Miroslava ; M5000  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009 . - 72 s 1 CD-ROM
  sorbenty biosorpcia odpadové vody
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Využitie rôznych druhov biosorbentov pre odstraňovanie vybraných kovov z vody = Use a different biosorbents for removing a selected metals from water : Diplomová práca
  Sučanová Lucia  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 71 s 1 CD-ROM
  odpadové vody Lemna minor
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Využitie ozónu pri odstraňovaní farebných odpadových vôd = Exploitation of ozone in removal of coloured waste waters : Diplomová práca
  Kovárová Silvia  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  odpadové vody červený kal ozonizácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book