Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus13099 ddp^"
 1. Realizačný projekt kanalizácie domu seniorov
  Vörös Patrik ; V  Peráčková Jana (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 24
  Building Services wastewater canalization odpadové vody zrážkové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100862
  diplomová práca
  book

  book

 2. Netradičné sorbenty a ich využitie pre odstraňovanie vybraných kovov z vody
  Štefáková Lucia  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sorption sorbenty sorpcia odpadové vody chróm
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90267
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Odstraňovanie vybraných kovov z vodného prostredia netradičnými sorbentmi
  Štefáková Zuzana  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sorption odpadové vody sorpcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90268
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zhodnotenie technológie spaľovania kalov z čistenia odpadových vôd
  Siebenstich Ditmar  Michalíková Anna (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 78 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety wastewater emission emisie čistiarenský kal odpadové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79726
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd = Valuation of the efficiency of the chosen sewage theatment plant : Diplomová práca
  Hrádelová Lenka  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 86 s príl (1 CD-ROM)
  ČOV odpadové vody
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Biosorpcia šesťmocného chrómu netradičnými sorbentami = Biosorption of hexavalent chromium by nontraditional sorbents : Diplomová práca
  Beluská Miroslava ; M5000  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009 . - 72 s 1 CD-ROM
  sorbenty biosorpcia odpadové vody
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Využitie rôznych druhov biosorbentov pre odstraňovanie vybraných kovov z vody = Use a different biosorbents for removing a selected metals from water : Diplomová práca
  Sučanová Lucia  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 71 s 1 CD-ROM
  odpadové vody Lemna minor
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Zhodnotenie odpadovej vody vznikajúcej pri technológii fosfátovania vo firme INA Skalica spol. s r.o. = Evaluation of waste waters emergent near technology phosphatizing at business INA SKALICA Co. Ltd : Diplomová práca
  Mikuš Peter  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 73 s príl (1 CD-ROM)
  odpadové vody odpadové hospodárstvo fosfátovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie odpadov, odpadových vôd a emisií v SES Tlmače, a.s. = Quantitative and qualitative assessment of wastes, waste waters and emissions at SES Tlmače, PLC : Diplomová práca
  Pilinský Michal  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  odpad odpadové vody
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv vonkajších faktorov na účinnosť mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd v COMAX TT, a.s., Trnava = Effect of outside factors on effeciency of mechanical-biological sevage tratment plant in COMAX-TT, a.s., Trnava : Diplomová práca
  Císarová Zuzana  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 68 s príl (1 CD-ROM)
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.