Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus13132 ddp^"
 1. Systém na podporu narábania s nebezpečnými a zdraviu škodlivými látkami - aplikácia pre administrátora (Delphi, SQL) : Diplomová práca
  Štefák Ľudovít  Kebísek Michal (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 69 s abstr.
  dátabázové systémy nebezpečné látky Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  book

  book

 2. Systém na podporu narábania s nebezpečnými a zdraviu škodlivými látkami - aplikácia pre administrátora : Diplomová práca
  Turanová Andrea  Makyš Peter (Organizer of meeting) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 57 s abstr. + disk.
  dátabázové systémy nebezpečné látky Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  book

  book

 3. Databázový systém na evidenciu rozhlasových, televíznych a periodických médií s intranetovou podporou v podmienkach Ministerstva kultúry SR : Diplomová práca
  Strémy Maximilián ; M6000  Halenár Igor (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002 . - 186 s abstr. + CD
  dátabázové systémy masmédiá Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  book

  book

 4. Inovácia informačného obsahu a štruktúry fakultného intranetu s využitím databázy : Diplomová práca
  Kulich Ján  Vaský Jozef (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 70 s abstr. + CD
  dátabázové systémy fakultný intranet Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  book

  book

 5. Systém na podporu narábania s nebezpečnými a zdraviu škodlivými látkami - internetová aplikácia : Diplomová práca
  Lajstrík Roman  Kebísek Michal (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 84 s abstr. + CD
  dátabázové systémy nebezpečné látky Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  book

  book

 6. Databázy objektov v obrábaní : Diplomová práca
  Hanus Marek  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2000
  MTF ; . - 75 s abstr.
  dátabázové systémy objekty v obrábaní strojárske technológie
  diplomová práca
  book

  book

 7. Databázový systém na evidenciu meradiel, meracích prístrojov a výpočet indexov spôsobilosti Cg a Cgk s internetovou podporou v podmienkach VÚJE Trnava, a. s. : Diplomová práca
  Zwiržina Juraj  Husárová Bohuslava (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2000
  MTF ; . - 70 s abstr.
  metrologické prístroje dátabázové systémy aplikovaná informatika a automatizácia
  diplomová práca
  book

  book

 8. Banka technologických údajov pre rezné nástroje : Diplomová práca
  Karaba Peter  Velíšek Karol (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 1998
  MTF ; . - 60 s abstr. + príl. + disk.
  dátabázové systémy rezné nástroje strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh databázového systému pre potreby študentského domova - evidencia študentov : Diplomová práca
  Šurka Vladimír  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIS, 1992
  MTF ; . - 33 s výťah
  Automatizované systémy riadenia výrobných procesov v strojárstve dátabázové systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.