Search results

 1. Energetické využitie biomasy v poľnohospodárstve
  Dragan Peter ; E  Daruľa Ivan (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 79 . - 64 s
  Elektroenergetika Power Engineering bioplyn biomasa kogeneračná jednotka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103192
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Priemyselná výroba bioplynu
  Srniak Ján ; M  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 670 . - 88s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk assessment biogas bioplyn hodnotenie rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98470
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. book

  book

 4. book

  book

 5. Proces výroby bioplynu z biomasy, sekundárne využitie fermentátu, udržateľnosť produkcie zdrojovej biomasy.
  Budayová Mária ; J  Ondruška Juraj (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises biogas station fermentation biogas pelety bioplyn fermentácia kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94720
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Analýza rizík pri činnosti bioplynovej stanice
  Dovičič Michal  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 86 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety fermentation electricity biogas fermentácia elektrická energia bioplyn
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79890
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioplynu
  Bobušová Monika  Kuracina Richard (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 72 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety biogas renewable energy sources risk analysis biomass analýza rizík bioplyn biomasa obnoviteľné zdroje energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79581
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu z biomasy : Diplomová práca
  Bodzionyová Barbora  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 89
  biomass biogas bioplyn anaeróbna fermentácia integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75506
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Spracovanie čistiarenského kalu na biopalivá a ich vplyv na životné prostredie : Diplomová práca
  Pavlíčko Peter  Michalíková Anna (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 97
  sewage sludge biogas biofuels bioplyn biopalivá spracovanie kalu čistiarenský kal integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75518
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Produkcia bioplynu z biomasy pre výrobu elektrickej energie pomocou palivových článkov
  Hrubšová Jana  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  elektrická energia bioplyn biomass fuel cell palivový článok biogas electricity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75534
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book