Search results

 1. Možnosti zhodnocovania reštauračných odpadov pre produkciu bioplynu
  Kubaská Miroslava ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  2010
  biomasa bioplyn odpad obnoviteľné zdroje energie
  XXX
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Feasibilities of anaerobic digestion of agricultural and food-processing industry wastes
  Lazor Michal ; C6290  Hutňan Miroslav ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290
  2010 . - 1 s
  anaeróbna fermentácia bioplyn
  XXX
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 3. Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na čiastiarňach odpadových vôd
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290
  2010
  biomasa bioplyn odpad obnoviteľné zdroje energie
  XXX
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Reštauračné odpady a ich potenciál pri produkcii bioplynu na ČOV
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290
  2010
  kuchynské odpady bioplyn kaly
  XXX
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Možnosti zvýšenia produkcie bioplynu pomocou predúpravy sena a lístia využitím drevokazných húb
  Mackuľak Tomáš ; C6290  Prousek Josef ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290
  2010 . - 8 s
  kuchynské odpady bioplyn komunálne ČOV
  XXX
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article