Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus13481 dbp^"
 1. Analýza sviečok z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zdravotnej nezávadnosti a spôsobu označovania v obchodnej sieti
  Kováčiková Michaela ; M  Kráľ Ján (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 25.06.2014 ; 169 . - 71s CD
  Occupational Health and Safety burning horenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87365
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium horenia pneumatík : Bakalárska práca
  Madara Jaroslav  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 58 s., CD-ROM
  tyre burning horenie pneumatika bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47125
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Štúdium požiarno-technických vlastností polystyrénu : Bakalárska práca
  Bacigálová Katarína  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 59 s., CD-ROM
  burning horenie teplota vznietenia polystyrén teplota vzplanutia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61998
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Využitie požiarno-technických charakteristík priemyselných prachov v praxi : Bakalárska práca
  Cesneková Zuzana  Kasalová Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 48 s., CD-ROM
  powder teplota vznietenia prach horenie bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70848
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štúdium horenia vybraných plastov = Study of burning chosen plastics : Bakalárska práca
  Pastier Martin ; M5000  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009 . - 46 s prílohy (1 CD-ROM)
  plasty penový polystyrén horenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Bezpečnosť práce v prašnom prostredí = Job safety in dusty background : Bakalárska práca
  Vékony Peter ; M5000  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008 . - 54 s 1 CD-ROM
  bezpečnosť pri práci horenie vznietenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Špecifiká priemyselných prachov a stanovenie požiarnotechnických vlastností = Industrial dusts specifications and fire-technical attributes allocation : Bakalárska práca
  Ščepán Radovan  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  priemyselné prachy horenie samovznietenie zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.