Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus13546 dbp^"
 1. Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti firmy
  Penčík Richard ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management SWOT analysis marketing SWOT analýza konkurencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95513
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh opatrení na tvorbu modelu konkurencieschopnosti v priemyselnom podniku TOPOS Tovarníky, a.s. v globálnom prostredí v kontexte s udržateľným SZP
  Slobodová Emília ; M  Božiková Lucia (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 62s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management competition corporate social responsibility TUR spoločensky zodpovedné podnikanie podnikateľská stratégia konkurencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66648
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v spoločnosti KOMANDOR Slovensko, a.s.
  Voleková Eva  Ostružlíková Angelika (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing firma konkurencia analýza aspektovo-orientovaná e-marketing competition marketing analysis e-marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27160
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh metód na hodnotenie konkurencieschopnosti organizácií so zavedeným systémom manažérstva kvality
  Izakovičová Petra  Nováková Renáta (Thesis advisor) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production systém manažérstva kvality konkurencia trh competition
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52824
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie vonkajších ekonomických vzťahov podniku ZF Sachs Slovakia, a.s. s prvkami jeho okolia
  Šimončičová Hana  Hodulíková Petra (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  konkurencia vonkajšie ekonomické vzťahy dodávatelia odberatelia banky štát competition
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27315
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení pre zlepšenie systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku STASO, s.r.o., Brezno = Suggestion of to improve further education of the employees in the company STASO, s.r.o. Brezno : Bakalárska práca
  Kučeráková Eva  Jakábová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  podnik manažment ľudských zdrojov konkurencia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Využitie nástrojov marketingovej komunikácie v HERTOP, spol. s r.o. = The using of tools of marketing communication in HERTOP spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Hupka Igor  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  marketingová komunikácia konkurencia reklama
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Hodnotenie konkurencieschopnosti organizácie z hľadiska manažérstva kvality = The evaluation of the competitiveness of the organisation from the standpoint of managering quality : Bakalárska práca
  Glonek Vladimír  Pastucha Branislav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 54 s Prílohy + 1 CD-ROM
  konkurencieschopnosť konkurencia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza cenovej stratégie vo vybranom výrobnom podniku (The analysis of the company?s price strategy in a selectedmanufacturing plant) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Kováč Andrej ; J0070  Tekulová Zuzana (xxx) ; J0070 Olšovský Viktor (Opponent)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 44 s
  cenová stratégia náklady konkurencia dopyt cena price strategy expenses competition inquiry cost
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.