Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus13546 ddp^"
 1. Produktová a cenová politika obchodnej spoločnosti
  Levický Róbert ; J0070  Tekulová Zuzana (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises product price competition strategy konkurencia stratégia cena produkt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74413
  diplomová práca
  book

  book

 2. Benchmarking ako nástroj pre zlepšovanie konkurenčných schopností
  Hriň Lukáš ; J0070  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises competition benchmarking quality kvalita konkurencia finančné ukazovatele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74396
  diplomová práca
  book

  book

 3. Vypracovanie projektu aplikácie metód a nástrojov výskumu trhu v Železiarniach Podbrezová, a.s. : Diplomová práca
  Takáčová Miroslava  Šalgovičová Jarmila (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 90 s., CD-ROM
  customer competition zákazník konkurencia výskum trhu priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66914
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh a implementácia portálového systému pre firmu
  Vdovec Ján  Strémy Maximilián (Thesis advisor) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  PHP competition portal konkurencia portál trh práce PHP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75114
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Uplatnenie benchmarkingu v podniku Markob spol. s r.o., Prešov = The application of benchmarking in Markob corporation, Prešov : Diplomová práca
  Rozmanová Katarína  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 74 s príl., 1 CD-ROM
  benchmarking konkurencia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza konkurenčného prostredia v podniku Joh-nson Controls (Analysis of competitive environment in the Johnson Controls?company [CD-ROM] : Diplomová práca
  Štangová Martina ; J0070 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 72 s
  konkurencia analýza konkurencie SWOT analýza objem výroby competitive analysis of competition SWOT analysis development of output
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Využitie benchmarkingu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti v MASM Žilina : Diplomová práca
  Krajčovič Boris  Paulová Iveta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIK, 2004
  MTF ; . - 90 s
  inžinierstvo kvality produkcie benchmarking konkurencia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.