Search results

 1. Zariadenia na rovnanie drôtov : Bakalárska práca
  Gálovič Roman  Tittel Viktor (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  ťahanie za studena ťahanie drôtov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Výroba ťahaných drôtov s čistým povrchom = Production of drawning wires pure surface : Bakalárska práca
  Kozák Miloš  Tittel Viktor (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008
  MTF ; . - 50 s 1 CD-ROM
  výroba drôtu ťahanie drôtov ťahanie za studena
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Vplyv ťahania drôtov na ich mechanické vlastnosti = Activities of informations management : Bakalárska práca
  Lányi Štefan  Tittel Viktor (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  ťahanie drôtov ťahanie za studena
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Vysokoproduktívne zariadenia na výrobu klincov = High productive machines for nail production : Bakalárska práca
  Jankech Ján  Tittel Viktor (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007
  MTF ; . - 50 s 1 CD-ROM
  výroba klincov ťahanie drôtov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zariadenia na výrobu drôtu ťahaním za studena : Bakalárska práca
  Filo Branislav  Tittel Viktor (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 43 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby ťahanie drôtov ťahanie za studena
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Úprava povrchu valcovaných drôtov pred ich ťahaním za studena : Bakalárska práca
  Kolóň Peter  Tittel Viktor (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 43 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby ťahanie drôtov ťahanie za studena povrchové úpravy mechanické vlastnosti
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book