Search results

 1. Morfologické a tribologické pomery superfinišovania = Morphological and tribological conditions of superfinishing : Diplomová práca
  Zbojanová Jana  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2008
  MTF ; . - 80 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie dokončovacie spôsoby obrábania tribológia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Obrobiteľnosť pri brúsení = Machinability by grinding : Diplomová práca
  Buchtová Katarína  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2007
  MTF ; . - 88 s 1 CD-ROM
  brúsenie dokončovacie spôsoby obrábania drsnosť povrchu
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Výkonové pomery brúsenia = Performance ratio of grinding : Diplomová práca
  Kubicová Miroslava  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2007
  MTF ; . - 87 s 1 CD-ROM
  brúsenie dokončovacie spôsoby obrábania
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Teória úberu pri dokončovacích spôsoboch obrábania : Diplomová práca
  Krajčovič Roman  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 73 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby dokončovacie spôsoby obrábania
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Teória tvorenia povrchov pri obrábaní a problémy kvality obrobeného povrchu : Diplomová práca
  Morovics Michal  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 78 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby dokončovacie spôsoby obrábania drsnosť
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book