Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus13747 xcla^"
 1. Using of AOP process for phenol removal from wastewater
  Galbičková Blanka ; M5000  Soldán Maroš ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2013 : . CD-ROM, s.89-92
  fenol ozonizácia červený kal
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Mokrá regenerácia samotuhnúcich zmesí so spojivovým systémom na báze fenolformaldehydovej živice. The wet reclamation of the self hardening moulding mixtures with the phenolformaldehyde bonding system
  Adameková Zuzana ; M3000 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 1 (2008)
  formovacie zmesi fenol
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 3. Úprava odpadových vôd s obsahom fenolových látok. Modification of waste water with contents of phenol
  Michalíková Anna ; M5000  Soldánová Zuzana ; M390
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V : . s.103-107
  odpadové vody fenol
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Monitorovanie fenolu v odpadových vodách metódou HPLC. The monitoring of phenol in waste waters using HPLC
  Soldán Maroš ; M5000 
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V : . s.97-101
  odpadové vody fenol
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.