Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus13748 ddp^"
 1. Monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov splaškových vôd
  Andelková Vlasta  Michalíková Anna (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 51 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety wastewater kvalita vody odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79876
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Hodnotenie kvality povrchovej vody a odľahčovaných vôd vo vybranej lokalite = Assessment of quality of surface water and stormwater runoff in the choosen region : Diplomová práca
  Sudovský Peter  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 96 s 1 CD-ROM
  povrchové vody kvalita vody odľahčované vody
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Zhodnotenie kvality povrchovej vody - štrkovisko Adamov = Evaluation of quality of surface water - lake Adamov : Diplomová práca
  Lorencová Zuzana  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 66 s príl (1 CD-ROM)
  povrchové vody kvalita vody
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zhodnotenie kvality vody štrkoviska pri obci Madunice na základe vybraných ukazovateľov eutrofizácie vôd = Water quality assessment in a gravel lake near Madunice village on the ground of water eutrophication indicators : Diplomová práca
  Fabianová Lucia  Sirotiak Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  eutrofizácia kvalita vody
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book