Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus13769 avs^"
 1. Oblasť hydroenergetického potenciálu : Analýza
  Bratislava : STU, 2014 . - 155 s
  hydroenergetický potenciál
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Posúdenie využitia hydroenergetického potenciálu rieky Váh medzi VD Lipovec a VD Žilina s využitím nízkych riečnych stupňov
  Dušička Peter ; V170  Šulek Peter ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2009 . - 20 s
  hydroenergetický potenciál elektráreň vodná využitie vodnej energie hydro power plant water energy hydropower potential
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Využitie hydroenergetického potenciálu Váhu v úseku Krpeľany - Ružomberok malými vodnými elektrárňami
  Dušička Peter ; V170  Čubanová Lea ; V170 Kamenský Jozef
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 36 s
  hydroenergetický potenciál životné prostredie malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Možnosti zvýšenia využívania primárneho hydroenergetického potenciálu na vodných dielach Vážskej kaskády pri zabezpečení regulačných funkcií vodných elektrární : Ročná technická správa o riešení projektu AV č. 4/0014/05 za rok 2007
  Dušička Peter ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 16 s
  Váh cascade vodné elektrárne hydroenergetický potenciál vážska kaskáda hydropower potential hydro power plant
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. MVE Dobrohošť - štúdia - doplnok
  Dušička Peter ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 13 s
  small hydro power plant hydropower potential study malá vodná elektráreň štúdie hydroenergetický potenciál
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Optimalizácia využitia hydroenergetického potenciálu malými vodnými elektrárňami : Podklad od záverečnej správy o riešení projektu APVV-99-022505 za rok 2007 (kooperácia)
  Dušička Peter ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 42 s
  small hydro power plant optimalization hydropower potential hydroenergetický potenciál optimalizácia malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 7. MVE Prečín : Rekonštrukcia odberného objektu
  Hodák Tomáš  Dušička Peter ; V170 Hulík František
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 12 s
  small hydro power plant hydropower potential reconstruction hydroenergetický potenciál rekonštrukcia malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 8. Optimalizácia využitia hydroenergetického potenciálu malými vodnými elektrárňami : Podklad od záverečnej správy o riešení projektu APVV-99-022505 za rok 2006
  Dušička Peter ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 50 s
  small hydro power plant optimalization hydropower potential hydroenergetický potenciál optimalizácia malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 9. PŠP PVE Ipeľ 2005 : Sumarizačné podklady pre predbežnú feasibility study za oblasť technických podmienok realizácie
  Kamenský Jozef  Hodák Tomáš Šulek Peter ; V170 Čepcová Zuzana ; V170 Rumann Ján ; V170 Macková Michaela Dušička Peter (Research team head) ; V170 Kelemen Peter Troščák Oleg
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005 . - 106 s
  hydro power plant hydropower potential realized project realizácia vodné elektrárne hydroenergetický potenciál
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 10. Výskum možností pološpičkovej prevádzky regulačnej vodnej elektrárne kanálového typu : Čiatková správa I.etapy riešenia (rok 2004)
  Šulek Peter ; V170  Cabadaj Roman ; V170 Čepcová Zuzana Rumann Ján ; V170 Fialíková Barbora Galko Ferdinand
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2004 . - 27 s
  operation hydropower potential hydropower plant vodná elektráreň hydroenergetický potenciál prevádzka
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book