Search results

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Kulišková Petra ; M  Homokyová Mária (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management riadenie ľudských zdrojov hodnotenie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102462
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení v procese hodnotenia zamestnancov v podniku Holcim (Slovensko) a. s.
  Hlúchová Daša ; M  Homokyová Mária (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant personálny manažment pracovný výkon hodnotenie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95220
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
  Bálintová Miriam ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 53 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management hodnotenie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62040
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Vetter Slovakia, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Kašníková Kristína ; M4000  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 66 s., CD-ROM
  ľudské zdroje hodnotenie zamestnancov human resources priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62006
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení k zlepšeniu hodnotenia zamestnancov : Bakalárska práca
  Topoľská Veronika  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 49 s., CD-ROM
  evaluation of employees hodnotenie zamestnancov spokojnosť zamestnancov kritériá hodnotenia výkon personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62082
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov : Bakalárska práca
  Alakšová Diana  Horváthová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 53 s., CD-ROM
  hodnotenie zamestnancov ľudské zdroje kritériá hodnotenia evaluative criteria priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62039
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Hodnotenie a vzdelávanie zamestnancov v podniku Železiarne Podbrezová, a. s. : Bakalárska práca
  Skalošová Dominika  Žitňanský Michal (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 51 s., CD-ROM
  evaluation of employees vzdelávanie zamestnancov pracovný výkon hodnotenie zamestnancov personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57915
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku INA SKALICA s.r.o.
  Šlambora Tomáš  Seidlová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46933
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku DUSLO a.s. Šaľa
  Dvorská Monika  Balažovjech Michal (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  evaluation of employees personálny manažment zamestnanec hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46981
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book