Search results

 1. Návrh zlepšenia uplatňovania manažmentu kontinuity vedomostí v priemyselných podnikoch v SR
  Viktorová Veronika ; M  Bielik Marettová Mária (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 67s CD ROM
  knowledge management knowledge znalostný manažment znalosti priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71117
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vzdelávanie zamestnancov v podniku Sauer-Danfoss a.s. ako súčasť personálnej práce
  Patková Petra ; M  Novota Marián (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 62 s príl
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant skills personálna práca zručnosti schopnosti znalosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66656
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book