Search results

 1. Globálna informovanosť a zmeny v ekonomike a spoločnosti
  Heretiková Katarína ; 010350 
  Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách : . CD-ROM, s. 65-68
  udržateľný rozvoj demokracia znalosti informácie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Modelovanie znalostí programátora s využitím ľahkej sémantiky
  Holub Michal ; I200  Kuric Eduard ; I200 Bieliková Mária ; I200
  ZNALOSTI 2012 : . s.21-30
  znalosti zručnosti skúsenosti ľahká sémantika programátor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Product Knowledge Embedded in Product Model
  Nemčeková Miroslava ; J0030 
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 10, č. 2 (2011), s.51-53
  znalosti výrobok product knowledge
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Navrhovanie výrobkov prostredníctvom nástroja Knowledgeware
  Nemčeková Miroslava ; J0030 
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2011 [elektronický zdroj] : . s.39-43
  Knowledgeware tool znalosti
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 5. Product modeling with knowledge storage
  Nemčeková Miroslava ; J0030 
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom IX, Fasc. 3 (2011), s.235-237
  znalosti návrh product knowledge
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Little Google Game: Tvorba siete pojmov prostredníctvom vyhľadávacej hry
  Šimko Jakub ; I200  Tvarožek Michal ; I200 Bieliková Mária ; I200
  Datakon 2010: Proceedings of the Annual Database Conference, October 16-19, 2010, Mikulov, Czech Republic . s.111-120
  sémantická sieť hra znalosti
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Axiomatizovaná architektúra znalostí a dokazovanie jej splniteľnosti v UML modeloch
  Líška Miroslav ; I200 
  ITAT 2008: Informačné Technológie - Aplikácie a Teória : . s.67-71
  znalosti UML modely
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - skriptá
  article

  article

 8. Knowledge-based programming environments
  Drahoš Peter ; I300  Kapec Peter ; I300
  ITAT 2008: Informačné Technológie - Aplikácie a Teória : . s.27-30
  znalosti hybridné prostredia softvérové artefakty hypergrafy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov
  Návrat Pavol ; I200  Bieliková Mária ; I200
  Znalosti 2006, 5. ročník konference, Hradec Králové 1.-3. února 2006 : . s.237-242
  Informácie znalosti Web so sémantikou ontológie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article