Search results

 1. Návrh zdokonalenia aplikácie princípov uplatňovaných pri plánovaní a riadení výrobných procesov v priemyselných podnikoch na Slovensku : Bakalárska práca
  Záviš Roman  Vaňová Jaromíra (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 59 s., CD-ROM
  production management manažment výroby priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46929
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh nového rozmiestnenia pracovísk na úseku Post proces v podniku Delphi Slovensko, s. r. o., Senica : Bakalárska práca
  Poláková Zuzana  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 59 s., CD-ROM
  materiálový tok manažment výroby production management material flow priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57461
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení pri zavádzaní nových koncepcií riadenia výroby v podniku Swedwood Slovakia, s. r. o., Trnava
  Púčiková Lenka ; M4000  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  manažment výroby štíhla výroba lean production production management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46867
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Racionalizácia systému operatívneho plánovania výroby = Rationalization of system of operative production planning : Bakalárska práca
  Gatialová Lucia  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 50 s 1 CD-ROM
  manažment výroby plánovanie výroby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zmenu technológie výroby vo firme Premac, s.r.o. Bratislava = The proposal for changes in the production technology by the company Premac, L.C. : Bakalárska práca
  Talnagiová Viktória ; M4000  Drahňovský Juraj (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007 . - 56 s príl (1 CD-ROM)
  manažment výroby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Uplatnenie nových koncepcií riadenia výroby v priemyselnom podniku : Bakalárska práca
  Hajdinová Jana  Ščasnovič Radovan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 56 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažment výroby plánovanie výroby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book