Search results

 1. Návrh zníženia času pretypovávania na linke rotorov v podniku Askoll Slovakia s.r.o. pomocou metódy SMED
  Bartek Peter ; M  Beluský Martin (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 88s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management process efficiency štíhla výroba pretypovanie manažment výroby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99383
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia riadenia výrobných procesov v podniku EMERSON a. s., Nové Mesto nad Váhom : Diplomová práca
  Magál Roman  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  lean production production management štíhla výroba manažment výroby priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71863
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Aplikácia pre výpočet produktivity ľudskej práce na výrobných linkách, jej ohodnocovanie, štatistiky a výpočet bonusov = Application for human productivity counting on the production lines, work rating, statistic and bonuses counting : Diplomová práca
  Sobinovský Ľubomír  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  manažment výroby objektová analýza produktivita práce programovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Postavenie logistiky v podnikových procesoch v EKOM, s.r.o. Piešťany = Position of logistics in corporate processes in EKOM spol. s r.o., Piešťany : Diplomová práca
  Tvaroška Matej  Jacinto Assuncao Domingos (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  manažment výroby logistika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book