Search results

 1. Návrh riešenia na zlepšenie využívania projektového manažmentu v podniku PPS Group a.s.
  Pokorná Erika ; M4000  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 83 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management organizational structure methodology project manager project management project organizačná štruktúra projekt metodológia projektový manažér projektový manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80378
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. : Diplomová práca
  Schmidt Lukáš  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 83 s., CD-ROM
  organization organizovanie organizačná štruktúra organizácia priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67158
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia v KNOTT spol. s r. o. Modra = Proposal of improvement in organisation structure of management in KNOTT, spol. s r. o. : Diplomová práca
  Uherčíková Bibiana  Lenhardt Ján (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 69 s 1 CD-ROM
  riadenie organizovanie organizačná štruktúra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Začlenenie controllingu do organizačnej štruktúry firmy (Integrateing of controlling into the organizational structure of the company)[CD-ROM] : diplomová práca
  Trgiňa Marian ; J0070  Tekulová Zuzana (xxx) ; J0070
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 78 s
  controlling organizačná štruktúra začlenenie integrateing
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Rozvoj organizačnej štruktúry podniku Slovenské e-lektrárne, a.s.(Developing the organizational structure Slovenské elektrárne, a.s.)[CD-ROM] : diplomová práca
  Strakota Vladislav ; J0070  Ščepka Igor (xxx) ; J0070
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 88 s
  organizačná štruktúra procesné riadenie organization structure process control
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia vo vybranom podniku : Diplomová práca
  Šoganová Alexandra  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 74 s príl., 1 CD-ROM
  organizačná štruktúra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh zmeny organizačnej štruktúry ako výsledok personálneho auditu v podmienkach spoločnosti Menert s.r.o. Šaľa = Organization Structure Change Proposal as the result of Personal Audit in company Menert s.r.o. Šaľa : Diplomová práca
  Denčiaková Jana  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 73 s príl., 1 CD-ROM
  personálny audit organizačná štruktúra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh komunikačného systému vo firme a jeho aplikácia = Proposal of communication system in company and his use : Diplomová práca
  Vozárová Gabriela  Krelová Katarína (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 113 s príl (1 CD-ROM)
  komunikácia podniková organizačná štruktúra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book