Search results

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie využívania finančných zdrojov podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
  Kureková Eva  Hrablik Chovanová Henrieta (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  obežný majetok finančné zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52982
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza zdrojov financovania podniku PACT Technologies Manufacturing s.r.o. a návrh na zlepšenie jeho finančnej štruktúry
  Teplan Tomáš  Šnircová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  finančné zdroje finančná analýza financial analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52930
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na formu obstarania dlhodobého hmotného majetku vo firme SPEKO Šaľa, s.ro. = Extraction of financial resources for business activity of small and middle companies : Bakalárska práca
  Herdová Natália (xxx)  Karkušová Silvia
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD-ROM)
  finančné zdroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činosť malých a stredných podnikov : Bakalárska práca
  Lúčanová Jarmila  Tureček Karol (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zdroje financovania investičnej činnosti podniku HAKOM, s.r.o. Martin : Bakalárska práca
  Stančíková Dagmar  Ševčíková Ľudmila (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment financovanie podniku finančné zdroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza získavania finančných zdrojov na podnikateľskú činnosť podniku EVPÚ, a.s. Nová Dubnica : Bakalárska práca
  Pavlíková Ingrid  Ševčíková Ľudmila (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 62 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných priemyselných podnikov : Bakalárska práca
  Šípková Júlia  Bestvinová Viera (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 63 s príl., 1 disketa
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov : Bakalárska práca
  Horečná Martina  Styková Natália (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 59 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov : Bakalárska práca
  Gogová Jana  Bestvinová Viera (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 49 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh systému využitia nových bankových služieb vo finančnom hospodárení strojárenského podniku : Bakalárska práca
  Mihaličková Zdenka  Vaňová Jaromíra (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book