Search results

 1. Námestie Slobody, námestie súťaží, námestie voľnosti aj nevoľnosti
  Bránický Filip ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 4, č. 4A (2017), online, s. 18-23
  námestie architekti lokalitný program sociálny realizmus
  http://ikp.sk/kulturny-kyslik-42017-special/#more-1223
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Fenomén dopravy pri návrhu rekonštrukcie Námestia Ľ. Štúra v PZ Modra
  Hlubocká Hana  Gregorová Jana ; A2120
  Bardkontakt 2014 : . s. 169-177
  Modra námestie verejný priestor rekonštrukcia doprava koncepcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Strieborné námestie v Banskej Bystrici - téma záverečných prác na FA STU
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Banská Bystrica - Strieborné námestie / . s.s. 4
  urbanizmus práce bakalárske námestie Banská Bystrica
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Strieborné námestie Banská Bystrica - zhodnotenie prístupov študentov k riešeniu
  Bašová Silvia ; A6160 
  Banská Bystrica - Strieborné námestie / . s.s. 11
  urbanizmus práce bakalárske námestie Banská Bystrica
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Strieborné námestie v historickom kontexte mesta Banská Bystrica
  Šovčíková Simona ; A6160 
  Banská Bystrica - Strieborné námestie / . s.s. 6-7
  urbanizmus námestie Banská Bystrica
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Vízia jedného mesta
  Šovčíková Simona ; A6160 
  A+D . č.1-7 (2013), s.s. 40-41
  urbanizmus polyfunkčná zóna námestie nábrežie štúdia
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi a obnova mestskej radnice
  Ferianc Dušan ; A1110 
  Proměny architektury 2. poloviny 20. století [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.175-180
  námestie regenerácia radnica obnova
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Námestie baníkov v Rožňave ako téma záverečných bakalárskych prác na FA STU
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Námestie baníkov Rožňava. Zborník : . s.4
  urbanizmus a územné plánovanie námestie Rožňava
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 9. Etika viacvrstvového prístupu k riešeniu námestia
  Bašová Silvia ; A6160 
  Bardkontakt 2012 : . s.107-111
  urbanizmus námestie
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 10. Etika mestského verejného priestoru
  Komrska Ján ; A6160 
  Fyzika a etika V. Poznanie, veda a spoločnosť : . s.417-429
  mestský verejný priestor etika námestie ulica
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article