Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus14001 apr^"
 1. Elektrotechnika motorových vozidel : praktická příručka
  Štěrba Pavel 
  Brno : Computer Press, 2008 . - 174 s
  ISBN 978-80-251-2114-6
  elektrotechnika motorové vozidlá
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  Elektrotechnika motorových vozidel

  book

 2. Preverovanie a hodnotenie vedomostí žiakov v predmete Základy elektrotechniky
  Tináková Katarína ; M220 
  1. vyd
  Bratislava : Metodické centrum, 1996 . - 27 s
  ISBN 80-7164-168-5
  hodnotenie vedomostí elektrotechnika
  príručka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  book

  book

 3. Abeceda OrCADu / [aut.] Sobota,Branislav
  Sobota Branislav 
  1.vyd.
  České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 1994 . - 189 s
  ISBN 80-901342-3-8
  programové systémy CAD automatizácia projektovania elektrotechnika
  príručka
  book

  book

 4. Strojírenská příručka : 24 oddílů v osmi svazcích. 1.svazek. A-Veličiny a jednotky. B-Matematika. C-Elektrotechniky / [aut.] Kříž,Rudolf; Vávra,Pavel
  Vávra Pavel  Kříž Rudolf
  1.vyd.
  Praha : SCIENTIA, 1992 . - 178 s
  ISBN 80-03-00-680-5
  matematika veličiny jednotky elektrotechnika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1004
  MTF1100
  book

  book

 5. Elektrotechnická příručka 1991/91 / Dušan Sládek, Michal Kříž a kol
  Sládek Dušan (xxx)  Kříž Michal (xxx)
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1989 . - 308 s
  elektrotechnika príručky
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Elektrotechnická příručka 1983/84 / Dušan Sládek a kol
  Sládek Dušan (xxx) 
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1983 . - 369 s
  elektrotechnika príručky
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  SVF0001
  book

  book

 7. Receptář pro elektrotechnika
  Škeřík Jan 
  Praha : SNTL, 1966 . - 219 s
  elektrotechnika príručky
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 8. Receptář pro elektrotechnika
  Škeřík Jan 
  2. přeprac. a dopl. vyd.
  Praha : SNTL, 1974 . - 444 s
  elektrotechnika príručky
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0102
  book

  book

 9. Receptář pro elektrotechnika / [aut.]Jan Škeřík
  Škeřík Jan 
  3.přepr.vyd.
  Praha : SNTL, 1982 . - 442 s
  elektrotechnika príručky
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0003
  FIIT1000
  MTF2000
  book

  book

 10. Vybrané technické údaje a tabuľky elektrických inštalácií / [aut.]4.-Kčs; Zost. František Vodanský
  Vodanský František (Compiler) 
  2.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1981 . - 171 s
  elektrotechnika príručky
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.