Search results

 1. Electrical measurement and measurement systems / aut. Ján Vlnka ; rec. Ľudovít Klug, Neitus Lipták, Dušan Hrubý
  Vlnka Ján ; 020020  Klug Ľudovít (rec.) Lipták Neitus (rec.) Hrubý Dušan (rec.)
  1st. ed.
  Bratislava Vydavateľstvo STU 2015 . - 239 s., 140 obr., 79 tab.
  ISBN 978-80-227-4497-3
  elektrotechnika
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF30100
  Electrical measurement and measurement systems

  book

 2. Automobily 6 : Elektrotechnika motorových vozidel: 2
  Jan Zdeněk  Ždánský Bronislav Kubát Jindřich
  1. vyd.
  Brno : Avid, 2008 . - 211 s
  ISBN 978-80-87143-07-0
  elektrotechnika motorové vozidlá, stavba automobilov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Elektrotechnika motorových vozidel 2
  Jan Zdeněk  Kubát Jindřich Ždánský Bronislav
  3. vyd
  Brno : Avid, 2006 . - 155 s
  ISBN 80-903671-2-7
  elektrotechnika motorové vozidlá
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Elektrotechnika motorových vozidel: 2
  Jan Zdeněk  Kubát Jindřich Ždánský Bronislav
  3. vyd.
  Brno : Avid, 2006 . - 152 s
  ISBN 978-80-87143-01-8
  elektrotechnika motorové vozidlá
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  SJF0100
  book

  book

 5. Elektrotechnika motorových vozidel 2
  Jan Zdeněk  Kubát Jindřich Ždánský Bronislav
  2. vyd
  Brno : Avid, 2003 . - 155 s
  elektrotechnika motorové vozidlá
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Průmyslová elektronika a informační technologie / Aut.: Häberle, H. a kol.
  Häberle Heinz 
  Praha : Europa-Sobotáles, 2003 . - 672 s
  ISBN 80-86706-04-4
  elektrotechnika Elektroenergetika elektrické merania číslicová technika počítače programovanie výkonová elektronika automatizačná technika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  SJF0100
  Průmyslová elektronika a informační technologie

  book

 7. Automobily 5 : Elektrotechnika motorových vozidel: 1
  Jan Zdeněk  Kubát Jindřich Ždánský Bronislav
  1. vyd.
  Brno : Avid, 2002 . - 232 s
  ISBN 978-80-87143-05-6
  elektrotechnika motorové vozidlá, stavba automobilov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0103
  SJF0100
  book

  book

 8. Elektrotechnika motorových vozidel 1
  Jan Zdeněk  Kubát Jindřich Ždánský Bronislav
  1. vyd
  Brno : Avid, 2001 . - 199 s
  elektrotechnika motorové vozidlá
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  MTF0100
  book

  book

 9. Principles and applications of electrical engineering
  Rizzoni Giorgio 
  3.ed.
  Boston : McGraw-Hill, 2000 . - 976 s
  ISBN 0-256-26116-4
  elektrické obvody elektronické obvody logické obvody elektrické stroje číslicové obvody elektrotechnika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Nabíječky a nabíjení
  Arendáš Miroslav  Ručka Milan
  3.vyd.
  Praha : BEN - technická literatura, 1999 . - 111 s
  ISBN 80-86056-61-9
  elektrotechnika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book