Search results

 1. Skratové pomery vo vlastnej spotrebe tepelnej elektrárne
  Kútny Lukáš ; E  Eleschová Žaneta (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 41 s
  elektrotechnika Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56692
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Využitie LED v osvetlení modernej architektúry
  Ambrózai Peter ; E  Krasňan František (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 51 s
  elektrotechnika Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62332
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh funkčného modelu fotovoltickej elektrárne pre laboratórium obnoviteľných zdrojov energie
  Mader Ferdinand ; E  Pípa Marek (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 59 s
  elektrotechnika Electrical Engineering renewable resources solar energy solárny kolektor solárna energia obnoviteľné zdroje energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=23659
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Kvalita elektrickej energie z pohľadu odoberaných prúdov spotrebičmi do 16 A
  Jamrich Pavol ; E  Beláň Anton (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 37 s
  elektrotechnika Electrical Engineering kvalita elektrická energia quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56737
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Statická a dynamická stabilita elektrizačnej sústavy
  Belko Lukáš ; E  Eleschová Žaneta (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 40 s
  elektrotechnika Electrical Engineering synchrónny stroj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69540
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Radiačná ochrana v jadrovej energetike
  Slušný Marek ; E  Hinca Róbert (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 40 s
  elektrotechnika Electrical Engineering radiačná ochrana žiarenie dozimetria radiation protection
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56694
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Meranie jasu digitálnym fotoaparátom
  Mašír Miroslav ; E  Krasňan František (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 42 s
  elektrotechnika Electrical Engineering grafické formáty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=23421
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Kinetické akumulátory energie s aplikáciami v energetike
  Novotný Michal ; E  Kubica Juraj (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 47 s
  elektrotechnika Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56775
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Návrh systému pre akumuláciu elektrickej energie
  Marčok Jaroslav ; E  Pípa Marek (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 45 s
  elektrotechnika Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63844
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Kruhovanie vedení v prenosovej sústave
  Grman Juraj ; E  Eleschová Žaneta (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 41 s
  elektrotechnika Electrical Engineering synchronizácia synchronization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=23654
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book