Search results

 1. Intenzifikácia vyučovacieho procesu v elektrotechnických predmetoch pomocou výpočtovej techniky : Dizertačná práca / [aut.]Ing.Alexander Hambalík
  Hambalík Alexander ; M220 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1996 . - 144 s
  elektrotechnika didaktika práce dizertačné Technika výpočtová
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Didaktické zásady uplatnenia výpočtovej techniky v elektrotechnických laboratórnych cvičeniach : Dizertačná práca / [aut.]Ing.Katarína Tináková
  Tináková Katarína ; M220 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1995 . - 299 s
  Technika výpočtová didaktika práce dizertačné elektrotechnika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Experimentálne vyšetrovanie solitónových vĺn na vedení s varikapmi : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 16.12.1987 : Projekt III-6-2/04,III-7-7/05 / [aut.] Kukuča,Roman, Ing.; Škol. Benda,Oldrich
  Kukuča Roman ; E250  Benda Oldrich (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1987 . - 118 s Autoref.1987, 20 s
  elektrotechnika solitónové vlny
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Štúdium vlastností nelineárnych vlnových systémov numerickými metódami : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 16.12.1987 : Projekt III-6-3/04 / [aut.] Červeň,Juraj, Ing.; Škol. Benda,Oldrich
  Červeň Juraj  Benda Oldrich (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1987 . - 101 s Autoref.1987, 20 s
  elektrotechnika vlnové systémy elektromagnetické vlny teória solitónov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book