Search results

 1. Návrh odpadového hospodárstva pre zadanú lokalitu
  Csibová Simona ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste management separate collection komunálny odpad odpadové hospodárstvo separovaný zber
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103901
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Separovaný zber v obciach a mestách Slovenska, ako jedna z možností aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia.
  Nováčeková Viera ; J  Onderová Iveta (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management the environment životné prostredie separovaný zber výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74169
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Zefektívnenie separácie komunálneho odpadu v meste Malacky
  Janečková Gabriela  Krasnec Peter (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work komunálny odpad separovaný zber
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71358
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Analýza systému nakladania s komunálnym odpadom v meste Pezinok = Analysis of effectiveness of communal waste manipulation in the town of Pezinok : Bakalárska práca
  Klimentová Renáta  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 49 s Prílohy + 1 CD-ROM
  komunálny odpad nakladanie s odpadmi separovaný zber
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zhodnotenie separovaného zberu odpadov vo vybranom regióne = The assessment of separate waste collection in the selected region : Bakalárska práca
  Brezovanová Jana  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 36 s Prílohy + 1 CD-ROM
  odpadové hospodárstvo komunálny odpad separovaný zber
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci = Analyze separeted collection of communal waste in the village : Bakalárska práca
  Košíková Jana  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 55 s príl (1 CD-ROM)
  komunálny odpad separovaný zber recyklácia odpadov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Analýza systému separovaného zberu komunálneho odpadu = Analysis of the system of communal refuse separated collection : Bakalárska práca
  Tomaštíková Monika  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 75 s príl (1 CD-ROM)
  komunálny odpad separovaný zber recyklácia odpadov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Separovaný zber ako stratégia nakladania s odpadmi v okrese Myjava : Bakalárska práca
  Valentová Lucia  Fidlerová Helena (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  inžinierstvo životného prostredia odpadové hospodárstvo separovaný zber
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book