Search results

 1. Nakladanie s odpadmi v podmienkach ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove
  Bučková Alena  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 670 . - 68s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety separate collection waste separovaný zber odpady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110803
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Zhodnotenie separovaného zberu vybraných druhov komunálneho odpadu = Evaluation of the separate waste collection system for selected kinds of municipal waste : Diplomová práca
  Tollarovičová Monika  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 77 s príl (1 CD-ROM)
  komunálny odpad separovaný zber odpadové hospodárstvo
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom vo vybranom regióne = Assessing the management of municipal waste on the selected region : Diplomová práca
  Tomaštíková Monika  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 75 s príl (1 CD-ROM)
  komunálny odpad separovaný zber recyklácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Analýza systému separovaného zberu v obci Nová Dedinka = Analysis of the system of separate collection in the village Nová Dedinka : Diplomová práca
  Hideghétyová Monika  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 73 s 1 CD-ROM
  separovaný zber
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Separovaný zber odpadu v mikroregióne Zdroje Bielych Karpát = Separated refuse of waste in the microregion of The White Carpathians resources : Diplomová práca
  Prekopová Ľubomíra  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 93 s príl (1 CD-ROM)
  separovaný zber odpad
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Porovnanie systému zberu komunálneho odpadu v obciach zemplínskeho regiónu = Comparing the system of municipal waste collection in municipalities of region of Zemplin : Diplomová práca
  Polačeková Gabriela  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 76 s príl (1 CD-ROM)
  komunálny odpad separovaný zber
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh na zber, rozdelenie, spracovanie a následné využitie separovaného odpadu v areáli firmy EKOPURO Veľké Kostoľany = Application of collection, partition, elaboration and utilization separation's wastage in area of company EKOPURO Veľké Kostoľany : Diplomová práca
  Gálik Kvetoslav  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 63 s 1 CD-ROM
  odpadové hospodárstvo separovaný zber
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Sokolovce = Plan of collecting of separated household waste in village Sokolovce : Diplomová práca
  Fančovičová Júlia  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD-ROM)
  odpadové hospodárstvo komunálny odpad separovaný zber
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Proces implementácie separovaného zberu komunálneho odpadu v Samsung Electronics Slovakia s.r.o. = Implementation process of separated collection of the communal waste in Samsung Electronics Slovakia s.r.o. : Diplomová práca
  Ružičková Alexandra  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 72 s 1 CD-ROM
  komunálny odpad separovaný zber
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Budovanie systému environmentálneho manažérstva v spoločnosti Marius Petersen a.s. Trenčín = Building up environment management system at Marius Pedersen Company in Trencin : Diplomová práca
  Šťastná Dana  Rusko Miroslav (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 66 s 1 CD-ROM
  environmentálne manažérstvo odpadové hospodárstvo separovaný zber
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book